Home :: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka
Kupní smlouva, na jejímů základě je realizován prodej zboží kupujícímu, vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícího prodejci v "Galerie Loutky a Marionety" e-shop loutky-marionety.cz, provozovatel Ing.Světlana Vasiljeva, Na Petřinach 25, Praha, 16200, IČO:05816726, DIČ:CZ6660012117

Zrušení objednávky ze strany kupujícího.
Objednávka je považována za závaznou 12 hodin po jejím odeslání. O potvrzení Vaší objednávky budete informováni formou e-mailu, SMS zprávy nebo zavoláním na Vaše telefonní číslo. Před uplynutím času do lhůty, kdy je objednávka považována již za závaznou má kupující možnost objednávku zrušit písemně na e-mailu: info@loutky-marionety.cz (předmět zprávy STORNO) nebo telefonicky na tel: +420 606 409 409 a to bez udání důvodu.
 
Pokud tak učiní po této lhůtě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu v případě, že již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů v souvislosti se zajištěním zboží - nákup zboží na objednávku.
 
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:
 •kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
•objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává
•změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu a to  v co nejkratším možném termínu.

Dodací podmínky
Dodací lhůta
V naší nabídce je zboží mnoha výrobců , což způsobuje různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu. Zboží odesíláme standardně do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, budeme po zjištění této skutečnosti kupujícího neprodleně kontaktovat a bude naší snahou se dohodnout na dalším postupu ke spokojenosti kupujícího. V případě, že kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.
 
Doprava
Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím České pošty, spediční firmy  nebo ( po domluve ) si jej můžete vyzvednout osobně v našem skladu.  Při objednávce nad 4.999,- Kč není doprava započtena, zboží je Vám dovezeno na naše náklady.
 
Platební podmínky
Kupující má možnost si vybrat způsob úhrady objednaného zboží z několika variant:
Bankovním převodem ( na fakturu ). Platbu běžným bankovním převodem provede kupující do 7 dnů na účet prodávajícího ve FIO bance, číslo účtu 2001168429/2010. Jako variabilní symbol platby použije kupující číslo objednávky. Při platbě ( Bankovní poukázka. Platba předem ) bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky v plné výši ceny i s poštovným objednaného zboží na účet prodávajícího. 

PayPal.com.  PayPal (tuto možnost můžete použít pouze jeli Vaše adresa v účtu PayPal potvrzena)
Dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze kupující s trvalým pobytem na území ČR a s dodací adresou na území ČR. Samotná platba proběhne při převzetí zboží od České pošty nebo spediční firmy PPL.
Hotovostně. Platbu v hotovosti jako formu úhrady použije kupující pouze při osobním odběru zboží.

Reklamace
 Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající.
 
Reklamaci můžete uplatnit pouze písemně na naší adrese: Na Petřinach 25, Praha, 16200. V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: info@loutky-marionety.cz  Popis reklamace musí obsahovat:
•označení reklamovaného zboží
•přesný popis závady a jak k ní došlo
•datum nákupu zboží
•Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
 
Reklamace se nevztahuje na zboží, které:
•nemá kompletní původní dokumentaci (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, )
•není zabaleno v originálním obalu spolu s kompletním příslušenstvím
•bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
•bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
•bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
•má propadlou záruční dobu v den předložení zboží k reklamaci
•bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
•bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má kupující možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací).

 Vrácení zboží
 V souladu s ustanovením Občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží:
 •jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
•upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
•které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zboží bude přijato zpět při dodržení těchto podmínek:
•zboží musí být kompletní, naprosto neporušené a nepoužité
•zboží musí být zasláno v originálním, nepoškozeném obalu a dobře zabalené
•zboží musí být zasláno s doklady o koupi
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (nikoliv poštovné) zašleme po předchozí domluvě složenkou, převodem na bankovní účet nebo hotově a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních dat
Naše firma respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě.