Home :: Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje Vaše soukromí

Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Od 25. 5. 2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím je nezbytné, aby každý registrovaný uživatel www.loutky-marionety.cz souhlasil se zpracováním osobních údajů. Provozovatelem e-shopu je Ing.Světlana Vasiljeva (dále jako Provozovatel), se sídlem Na Petřinach 25, Praha, 16200, IČO 05816726
Údaje, které Provozovatel shromažďuje v souvislosti s registrovanými uživateli v e-shopu, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení uživatele, e-mail, přezdívku, použité heslo, údaje zadané v rámci registrace a údaje o aktivitě uživatele na strankach loutky-marionety.cz .
Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Provozovateli se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byly od Vás poskytnuty, tedy v rozsahu registračního formuláře na strankach e-shopu,  a dále v rozsahu údajů a informací získaných v rámci Vašeho užívání e-shopu. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, elektronické údaje (IP adresu, cookies) a další údaje (dále jen Osobní údaje).
Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím webových služeb, e-mailem, telefonicky a poštou. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo použít e-mailové adresy či čísla mobilních telefonů registrovaných uživatelů k zasílání informací o novinkách a nových službách. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, cílené obchodní nabídky, marketingové výzkumy a analýzy za využití údajů získaných z výzkumů anebo z veřejně dostupných zdrojů.
Provozovatel Vás může také oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci e-shopu. Za účelem realizace těchto nabídek a oslovení může Provozovatel využít smluvní zpracovatele.

Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě.